سلام علیکم

دانشجویان کلیه دوره ها می توانند خوابگاه تایید شده خود را در قسمت درخواست هم اتاقی و در فایل سابقه سکونت ملاحظه نمایند

بازگشت