دانشگاه علوم قضایی وخدمات اداری  
فرمول جستجو:
جستجو در تمام مداخل جستجو :
انواع مدارک:
کتاب فارسی
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اس‍ت‍رات‍ژی‌ ن‍ظام‍ی‌
 
پدیدآور:
ث‍ق‍ف‍ی‌ ع‍ام‍ری‌، ن‍اص‍ر
 
ناشر:
دف‍ت‍ر س‍ی‍اس‍ی‌ و ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
ابتکار دفاع استراتژیک آمریکا :یا جنگ ستارگان
ثقفی عامری ، ناصر ؛  تهران دفتر سیاسی و بین المللی   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭U‬,‭163‬,‭4T.‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک