تماس با ما تماس با ما

تهران- خيابان انقلاب- خيابان خارک-جنب تالار وحدت- ساختمان مرکزی دانشگاه علوم قضايی و خدمات اداری.
1133913615
66707021-66707023-66707024- (داخلی 255 مديريت روابط عمومی)
66729806